Ime sina Boijeg poslanika Ibrahima, a.s. Ovdje Vam nudimo listu sa 500 starih muslimanskih imena koja su nosila i nai pretci. : Himzija, Hivzija, Hifzo, Hivzo, HimzoHIKMET (ar) mudrostHILMIJA (ar) blag, obazriv, strpljiv Izv. od: Zejnulabidin, ZEJNUDDIN (ar) ukras vjere, nakit vjere, ZEKERIJAH (ar) onaj koji se sjeda Boga, ime Boijeg vjerovijesnika Izv. : Sejfulah, SEMIN (ar) skupocjen, vrijedan, dragocjen, SEMIR (ar) koji se nodu zabavlja, nodobdija. : AdoADNAN (ar) ime praoca Arapa, ime arap. : Fadlan, Fazlija, FAHIR (ar) ponosan, gord, hvalisav Izv. Muslimanska muska imena A. ABADIN - vidi: Abidin ABAS, ABAZ (ar) - lav, veoma namrten ABDIJA - vidi: Abdulah . September 28, 2011 Imena. koji se kaje, pokajnik, progonjen, EKREM (ar) najplemenitiji, najpotovaniji, najugledniji, ELMEDDIN (ar) graanin, kulturan, vjeri odan Izv. : IsoISAM (ar) ist, suzdrljiv od mahanaISAMUDIN (ar) istoda vjereISHAK, ISAK (ar) ime sina Boijeg poslanika Ibrahima, a.s.ISLAM (ar) odanost, predanost, vjeri odanISMAIL, ISMAJIL (ar) Bog uje, usliio je. Ime Idriz (Idris) nosio je jedan od poslanika Allaha d.. )-koji se nocu zabavlja ,nocobdija, SIDIK (ar. Muslimanska imena u Bosni su se poela nadijevati po dolasku Osmanlija, koji su islam batinili od Arapa i Perzijanaca, pa njihova imena potjeu uglavnom iz arapskog, dijelom iz perzijskog i najmanjim dijelom iz turskog jezika. ADIL (ar)pravedan,posten,cist Linost svake osobe je jedinstvena. how to put experience in smeltery sky factory 4. Izv. MUZAFER (ar. Pravilno: Gadanfer, KEMAL, EMAL (ar) savren, zreo Izv. ABDULLAH (ar)-Allahov rob,sluga,i sva slicna imena koja pocinju sa "Abdul"oznacavaju Allahove robove ABID (ar) pobozan ADEM (st.hebr. : IzoIZUDDIN (ar) snaga vjere, slava vjere. : SadoSADIK (ar) iskren, istinit, vjeranSADUDDIN (ar) sreda vjere Izv. :MuneverMUNIB (ar) onaj koji se Bogu posvetio, pokajnikMUNIR (ar) sjajan, obasjan, svijetaoMUNSIF (ar) ispravan, pravedan, karakteran, tolerantanMUMTAZ (ar) izvanredan, odlianMURADIF (ar) drug, saputnikMURAT, MURAD (ar) poeljan, namjeravan, ono to se eliMURID (ar) uenikMURIZ, MURIS (ar) onaj koji neto ostavlja u naslijeeMURSEL (ar) izaslanikMURTEZA (ar) odabrani Izv. Druga verzija je Damir i koristi se ee. odgojen, vaspitan, uljudan, obrazovan, pjesnik, EDDIN (ar) vl. plemena iz HidazaADO vidi: AdilADVAN (ar) brz, skakaADUL (tur- per) bijela rua, bijeli cvijetAFAN (ar) estit, poten, edan, pun vrlinaAGAN (izv.od turc. : NedmudinNEDVET (ar) sigurnost, slobodaNEFIS (ar) skup, dragocjen, traenNEHRUDIN (ar) rijeka vjereNEKIB (ar) stareina, glava, predsjednikNERIMAN (per) junakNERKEZ (per) narcis, vrsta cvijetaNERMIN (ar) hrabar, junak, vitezNESIB (ar) sreda, udio, sudbina, plemenit Izv. If you want to know how to make extra money, search for: Mrdalekjd methods Pogledajte tipina muslimanska muka imena kao i imena koja su se udomaila u kod muslimana. Osmanska vlast i islamizacija u naim krajevima je sa sobom donijela i nova orijentalna lina imena . : NedoNEDIB (ar) plemenitog rodaNEDIM (ar) zvijezda, svje, mladNEDMIJA, NEDMO vidi: NedmudinNEDMUDDIN (ar) zvijezda vjere Izv. A Dejan koje je jedno od najcescih si omasio? . Liste sa tradicionalnim imenima i objanjena moete nai dole pri kraju stranice. : NamkoNASAF (ar) pravian, pravedanNASER (ar) pomaga, zatitnikNASIB vidi: NesibNASIF (ar) sluga, posluiteljNASIH (ar) savjetnikNASIR (ar) pomaga, koji pomae drugomeNASRUDDIN (ar) pomod vjere Izv. Izreka "nomen est omen" je dokaz da su u antici postojale predrasude u vezi imena, i da se to dogaa i danas. : Sejo, SEID, SEJID (ar) sretan, blaen, uspjean, SEJFUDDIN (ar) ma vjere, sablja vjere Izv. : Izedin, Izudin, JJAHJA (ar) onaj koji ivi, ime Boijeg vjerovijesnika Izv. Izv. : Salko, Salkan, SAMED (ar) prvak, koji podnosi glad i ze, SAMID (ar) vrst, trajan, koji gordo dri glavu, SAMIR (ar) sagovornik, pripovjeda, nodobdija, koji nodu ne spava, SEAD (ar) sretni, dobar predznak, uspjeh Izv. : Ato, TifoATIK (ar) plemenit, puten na sloboduAVAM (ar) pliva, koji dobro plovi, plivaAVDIJA vidi: AbdullahAVDULAH vidi: AbdullahAZAM (ar) najvedi, najznaajnijiAZAUDIN (ar) utjeha vjereAZEM (ar) velik, ogromanAZER (ar) vatra, oganjAZIB, AZEB (ar) neenja, neoenjenAZIM (ar) onaj koji odluuje, odluanAZIZ (ar) modni, dragocjeni, omiljeni, BBADRAUDIN (ar) sjaj vjereBADEM (per) drvo i plod iz porodice ruaBAHIR (ar) mornar, mornarski. Strahinja od osnove strah. : SiradudinSIRIJA (ar) tajanstveni, mistiniSMAIL, SMAJIL, SMAI, SMAJO vidi: IsmailSUAD (ar) sretan, koji ima srede Izv. rijei Guzel, EEDAH (ar) vrenje, obavljanje, interpretacijaEDBER (ar) najvrdi, najsnaniji, jedarEDHEM (ar.) Izv. Trenutni broj upisanih muslimanskih mukih imena u knjizi imena je 2800. Zato samo 99, koja su to imena i ta znae? : Huso, Husika, Husin, HusicaHUSNIJA (ar) ljepotan Izv. : Muslija, MUZAFER (ar) koji uspjeva, pobjedonosan, NAIB (ar) zamijenik, zastupnik, predstavnik, NAIL (ar) dobitnik, koji je postigao eljeni cilj, NAMIK (ar) koji ukraava, koji dekorie, lijepo pie Izv. August 17, 2022 By who is bob biswas in real life By who is bob biswas in real life )-posebno nadaren,jedinstven,neuporediv, HAFIZ (ar. i per. od hip. A ime Despot, zaboravili ste ga, to je staro srpsko ime? Twitter. )skriven,zaklonjen,udobno smjesten, MEHMED,MEHMEDALIJA MEHMUDALIJA,MUHAMED (ar)-mnogo hvaljen,dostojan hvale,slavljen, MERDZAN (ar. : ElmedinELVEDDIN (ar) dar, poklon, dobroinstvo vjere Izv. U zagradi pored imena vam stoji kratko oznaka da li je ime staro, slavensko ili novo. AABADIN vidi: AbidinABAS, ABAZ (ar) lav, veoma namrtenABDIJA vidi: AbdullahABDULADL (ar) rob PravednogABDULLAH (ar) Allahov rob, Allahov sluga Izv. : Avdulah, Abdija, Avdan, Avdija, Avdo ABDULAHIR (ar) - rob Onoga koji de biti zadnji ABDULALIM (ar) - rob Sveznajudeg Ipak, mnoga istraivanja pokazuju da ime koje nosimo itekako utie na nas kao osobu, kroz drutvene norme i podsvjesno. Izv. : Mali, Malkan, MAZHAR, MASHAR (ar) prikazivanje, spoljanjost, izgled, manifestacija, MEHMED (ar) mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen, MEMUN (ar) sretan, uspjean, na kojeg se moe osloniti, MEMNUN (ar) zadovoljan, priznat, blagodaran, MENSUR (ar) pobjednik, pobjedonosan, pomod, MERSAD (ar) plemenit, osmatranica, zamka, MERZUK (ar) opskrbljen, koji ima sve to mu je neophodno, MESUD (ar) sretan, blaen, uspjean Izv. Pogodna je za razne slobodne aktivnosti. Ivan Skalivskyi, grkokatoliki duhovnik. : Kemo, emo, KemicaKEMALUDDIN (ar) savrenstvo vjereKENAN (ar) skriveni, tajniKERIM (ar) plemenit, velikoduan, srdaanKJAMIL vidi: DamilKJAZIM vidi: DazimKURT (tur) vukKURTALIJA dvojno ime: Kurt i Alija, LLATIF (ar) fin, njean, drag, blag, srdaanLEBIB (ar) pametan, pronicljivLUKMAN ime starog mudraca pomenutog u KuranuLUTFIJA, LUTVO (ar) dobrodudni, MMADID (ar) slavan, plemenit, velikoduan. If I were a Teenage Mutant Ninja Turtle, now Id say Kunabowga, dude!, I have noticed you dont monetize your blog, dont waste your Izv. )-prvak,koji podnosi glad i zedj, SAMIR (ar. : Salahudin, Saladin, SALIM, SALEM (ar) zdrav, itav, potpun, pravilan, SALIH (ar) dobar, estit, uredan, bogobojazan Izv. :Zekerija, ZEKIJA (ar) ist od grijeha, nevin, bistar, dobar, ZEHRUDDIN (ar) cvijet vjere Izv. Kliknite na ime proitajte njegoveo znaenje i porijeklo. Muslimanska (bosanska) muka imena na slovo D. : Bahtija, BahtoBAJAZIT (ar) otac onoga koji se povedava koji rasteBAJEZID (tur) otac Jezidov koji rasteBAJRAM (tur- per) praznikBAJRO vidi: BajramBAKIR (ar) ranoranilac, prouavalac, otarBALABAN (tur) krupan, nezgrapan ovjekBALI (ar) pametan, uman, starinac, starBARAK (ar) bljetav, prozraan, sjajanBARIZ (ar) istaknut, javan, vidan. : Sudo, SULEJMAN (ar) mudrac, miroljubiv, ime Boijeg poslanika Izv. ABDULLAH (ar)-Allahov rob,sluga,i sva slicna imena koja pocinju sa "Abdul"oznacavaju Allahove robove ABID (ar) pobozan ADEM (st.hebr. Required fields are marked *. : Tajko, TALAT (ar) uspinjanje, dizanje, izlazak, izgled, lik, TALIB (ar) uenik, student, koji trai znanje, TARIK (ar) zvijezda blistava, onaj koji kuca, udara, nodni gost, TEUFIK (ar) naklonost, milost, pomod od Allaha Izv. DIONICE. : efko, evkoINAS, INAZ (per) onaj koji zna Izv. A pored ovih orijentalnih imena kod Bonjaka se mogu sresti i druga imena koja su specifina za Bonjake ali su razliitog porijekla. )-prijatelj,pomagac,pristalica, MIRZA,MIRSAD (ar. "Nomen est omen" je poznata latinska izreka, a prevodi se kao "ime je znak". : MuslijaMUSLIM (ar) predan BoguMUSTAFA (ar) odabran, odlikovanMUIR (ar) savjetnik, feldmaralMUVEDET (ar) ljubav, naklonostMUVEHID (ar) monoteistaMUZAFER (ar) koji uspjeva, pobjedonosanMUZEJEN (ar) ukraen, okiden, NNADIJA (ar) njeanNADIL (ar) pobjednikNADIM (ar) pokajnikNADIR (ar) rijedakNAFIZ (ar) prodoran, djelotvoranNAIB (ar) zamijenik, zastupnik, predstavnikNAIL (ar) dobitnik, koji je postigao eljeni ciljNAIM (ar) mekan, njean, bezbrianNAKIJ (ar) istNAKIB (ar) branilac, zatitnikwww.minber.baNAMIK (ar) koji ukraava, koji dekorie, lijepo pie Izv. Stojadin od osnove stajati. ATIK (ar)-plemenit,pusta na slobodu AZAM (ar)-najveci ,najznacajniji AZIM (ar)-onaj koji odlucuje AZAUDIN (ar)-utjeha vjere,strpljivost u vjeri B BADEM (per)-drvo i plod iz porodice ruza BAHRIJA (ar)-pomorac,mornar BAHRUDIN (ar)-onaj cije je znanje o vjeri veliko poput mora BAJAZIT (ar)-Jezidov otac,otac onoga koji se povecava,raste Ipak, mnoga istraivanja pokazuju da ime koje nosimo itekako utie na nas kao osobu, kroz drutvene norme i podsvjesno. )-najbolji dio,elita ,jezgro, srz, bit, SAID (ar. odgojen, vaspitanALIAH (per) uzvieni car, vladarALJO vidi: AlijaALMAS, ELMAS (ar) dijamant, draguljALMIR (ar) zapovjednik, princ, vladarAMMAR (ar) dugoivotni, graditeljAMEL (ar) rad, aktivnost, djelowww.minber.baAMIL (ar) radnik, trudbenikAMIR (ar) zapovjednik, naredbodavac, ukudanin, napredan, bujanAMSAL (ar) najbolji, najuzorniji, najzdravijiARIF (ar) razborit, otar, poznat, upudenARSLAN (ar) lav, heroj, junakASAD (ar) najsredniji, najuspjenijiASAF, ASIF (ar) tuan, osjetljiv, koji se esto kajeASIM (ar) zatitnik, branilac, koji svoju neporonost uvaATAULLAH (ar) dar BoijiATIF (ar) milostiv, saosjedajan Izv. )-izvrstan,odlican,zasluzan,istaknut, FAHIR,FAHRO,FAHRUDIN (ar)-ponosan,gord,hvalisav, FARUK (ar)-koji zna razlikovati istinu od lazi, FERID (ar. : HilmoHIAM (ar) dareljivHULUSIJA (ar) iskreni, istiHUREM (per) veseo, sretan, dobarHUSEJIN (ar) ljepukast, ljubak Izv. Iz arapskog imena naime moete saznati ne samo ime te osobe, nego i ime djeteta , ime roditelja, a i odakle ta osoba dolazi i ime se bavi. odgojen, vaspitan, AMIR (ar) zapovjednik, naredbodavac, ukudanin, napredan, bujan, AMSAL (ar) najbolji, najuzorniji, najzdraviji, ARIF (ar) razborit, otar, poznat, upuden, ASAF, ASIF (ar) tuan, osjetljiv, koji se esto kaje, ASIM (ar) zatitnik, branilac, koji svoju neporonost uva, ATIF (ar) milostiv, saosjedajan Izv. Ukupan broj muslimanskih mukih imena koja ovako poinju je 429, dok je ukupan broj glasova 204. hrabar, vrijedan, odvaanDILBER (per.) draestan, dragi, voljeniDURAK (tur) stalan, vrst, DDABIR (ar) onaj koji namjeta (kosti), onaj koji ublaava ili previja ranuDAFER (ar) mala rijeka, potok Izv. Izv. Najpopularnija domaa i strana imena za djeake i djevojice, sa porijeklom i znaenjem. Muslimanska Zenska Imena Original Title: Muslimanska zenska imena Uploaded by Sulejman Babic Description: Lijepa Muslimanska enska imena Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC) Available Formats Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd Flag for inappropriate content of 20 Muslimanska zenska imena Vano je da je ime lijepo, a ne da obiljei dijete za cio ivot i da kad ode u svijet da svi znaju ta je i ko je. : Hajdin, AJNIJA (ar) pravi , nepotvoreni, izvorni, AJNUR (tur-ar) mjeseev sjaj, svjetlost, AKIF (ar) povuen, samotan, privren, marljiv, uporan, ustrajan, ALADOZ (ar-tur) sastoji se od Ali visok i Doz oko, ALAJBEG (tur) zapovjednik spahija u sandaku, ALADIN (ar) uzvienost vjere, slava vjere, ALEM (ar) velikan, glavni, putokaz, zastava, ALIDAN (ar-per) sastoji se od Ali visok i Dan- dua, ALIJA (ar) visok, prvorazredan, izvrstan, odlian, plemenit Izv. 4 D Dafer - rjeica, potok Danan - voljen, ljubljen, drag Denan - srce, dua Demal - ljepota, lijepo ponaanje Demaluddin - ljepota vjere : Salahudin, SaladinSALIM, SALEM (ar) zdrav, itav, potpun, pravilanSALIH (ar) dobar, estit, uredan, bogobojazan Izv. : Nuhan, NuhoNUMAN (ar) crven, krv Izv. )-samilost,brizljivost,njeznost, SEMSO ,SEMSUDIN (ar. : Nasib, NEVZET, NEVZAT, NEVZAD (per) novoroene, NIJAZ (per) onaj koji eli, molba, potreba Izv. )-zemlja,zemni prah ADIL (ar)pravedan,posten,cist ADNAN (ar)-ime legendarnog praoca Arapa : HajdinAJETULLAH (ar) Allahov znakAJNIJA (ar) pravi , nepotvoreni, izvorniAJNUR (tur-ar) mjeseev sjaj, svjetlostAVAZ (tur) glasAKIF (ar) povuen, samotan, privren, marljiv, uporan, ustrajanAKIL (ar) pametan, razumanALADOZ (ar-tur) sastoji se od Ali visok i Doz okoALAJBEG (tur) zapovjednik spahija u sandakuALAUDDIN (ar) uzvienost vjereALADIN (ar) uzvienost vjere, slava vjereALEM (ar) velikan, glavni, putokaz, zastavaALEMDAR (ar-tur) bajraktar, zastavnikALI vidi: AlijaALIDAN (ar-per) sastoji se od Ali visok i Dan- duaALIJA (ar) visok, prvorazredan, izvrstan, odlian, plemenit Izv. Kliknite na ime proitajte njegoveo znaenje i porijeklo. Muka Moderna Arapska Imena. ABDULLAH (ar)-Allahov rob, sluga, i sva slicna imena koja pocinju sa Abduloznaavaju Allahove robove Dajte glas imenu lajkanjem putem facebook-a i omoguite imenu da bude meu top imenima na poetnoj strani knjige imena. : Medid, MAHIR (ar) vjet, spretan, okretan, iskusan, MAHMUD, MAHMUT, MAHO (ar) pohvaljen, hvale vrijedan, MAKBUL (ar) simpatian, prihvatljiv, sasvim mogud, MAKSUD (ar) traeni, eljeni, cilj, znaenje, MALIK (ar) posjednik, vladar Izv. : Hamdo, HASAN (ar) lijep, ljubak, krasan, izvrstan Izv. : Bahro, BAHRUDIN (ar) onaj ije je znanje o vjeri veliko poput mora, BAHTIJAR (per) sretan ovjek, sredko. Kliknite na ime proitajte njegoveo znaenje i porijeklo. : BerizBEKIR, BEIR (ar) ranoranilac, prvo dijete, prva proljetna kiaBEDRIJA (ar) pun mjesec, utap, pretea neegaBEDRUDIN (ar) punilo vjereBEHADIR (per) hrabar, smion, snaanBEHAIJA krasni, ljepotanBEHADIL (per) ljepota srca, ljepota dueBEHAUDDIN (ar) ukras vjere (Islama) Izv. : ahzo, EFIK (ar) saosjedajan, briljiv, njean Izv. gost meseca. Ovo ime se javlja i u verziji Beir, Bekr. Izv. Izv. )-na pravome putu,pravovjeran,razborit, RESAD (ar. Faris - znai junak, vitez, jaha, konjanik. This domain provided by namesilo.com at 2011-02-16T22:14:10Z (12 Years, 15 Days ago), expired at 2024-02-16T22:14:10Z (0 Years, 350 Days left). Popis s imenima nalazi se s desne strane ekrana, a takoer i pri dnu ekrana. odgojen, vaspitan, uljudan, obrazovan, pjesnikEDDIN (ar) vl. glasba. Izv. Nastavite itati Elon Musk Bitcoin - Je li . )-zemlja,zemni prah ADIL (ar)pravedan,posten,cist ADNAN (ar)-ime legendarnog praoca Arapa od tur. : SelmoSELVET (ar) utjeha, mirSEMIN (ar) skupocjen, vrijedan, dragocjenSEMIR (ar) koji se nodu zabavlja, nodobdija. : SejoSEDAD (ar) ispravan, taanSEFER (ar) put, putovanje, zoraSEID, SEJID (ar) sretan, blaen, uspjeanSEJFUDDIN (ar) ma vjere, sablja vjere Izv. Generalno razmatrano u islamskim zemljama vae neka stroija pravila kada su u pitanju imena koja se daju mukoj ili enskoj novoroenoj deci, i ona se globalno dele na imena koja su naime i poeljna da se daju, dakle po muslimanskim protokolima su draga Alahu", kao i na imena . Maja 2017 253 A ABAZ (ar)-lav,veoma namrsten. od ar. : Sefer, SAFET (ar) najbolji dio, elita, jezgro, sr, sutina Pravilno: Safvet, SAID, SAJID, SAIT, SAJIT (ar) gospodar, glavar, koji obedava sredu, SALAHUDDIN (ar) ispravnost vjere, dobro vjere Izv. Muslimani vjeruju da Bog ima mnogo imena i osobina ali samo 99 Allahovih imena koji opisuju osobine Boga je objelodanjeno ovjeku. : RamoRAMIZ (ar) okretan, figurativno se izraavaRASIM (ar) pisar, beljenik, slikarRAID (ar) na pravom putu, pravovjeran, poboanREDA, REDO, REDAD (ar) nada, oekivanjeREDAIJA (ar) koji se nadaREDEP (ar) redeb (sedmi mjesec islamskog kalendara)REDIB (ar) koji uvaava, koji potujeREFIK, REFKO (ar) pratilac, saputnik, prijateljREHAD (ar) blag, njean, mekanREIF (ar) milostiv, blag, dobroduanREJHAN (ar) mirisna biljka, bosiljakREKIB (ar) straar, kontrolor, nadzornikREMZIJA (ar) figurativan, simbolian Izv. 2814. Damjan koji kroti, ime hrianskog svetitelja, grko, Danijel Bog je moj sudija, ime biblijskog proroka, jevrejsko, Danilo Bog je moj sudija, u narodu vezano za re dan, pa se davalo detetu koje je roeno po danu, jevrejsko, Danislav od osnove imena Danilo ili od osnova dan i slava. dubravko nikako ne moe biti srpsko ime :/. Stanivoje od imperativa glagola stati: stani i osnove voj. :Musebih, MUSLIHUDDIN (ar) reformator vjere, popravlja vjere Izv. )gospodar,glavar , koji obecava srecu, SAKIB (ar. : Ahmica, Ahmid, Ahmedan, AhmoAID (ar) posjetilac, gostAJAS (ar) lavAJDIN (tur) sjajan, svijetao, jasan, sretan. )-princ,pisar,sekretar,obrazovan, MUGDIM,MUKDIM (ar. Denis gr. Kupnja kriptovalute uinila je Elona Muska i Teslu povezanim s mnogim Bitcoin platformama. : Jahija, JASIR (ar) mali, neznatan, lahak, jednostavan, JASMIN (per) vrsta cvijeta. Napominjemo da nismo ovlateni davati bilo kakve investicijske savjete. Odaberite: A B C D D E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S T U V Z . Muko ime Demir je turskog porijekla i ima znaenje: gvozdeni, eljezni. Najpopularnija turska imena u Turskoj 2017. October 3, 2011 Imena. : Zihro, ZIJAUDDIN (ar) svjetlo vjere Izv. : Safaudin, SAFER (ar) drugi mjesec muslimanskog kalendara Izv. adidas Trae HC Graphic T-Shirt je muka majica kratkih rukava kojom e ljubitelji koarke biti posebno impresionirani. Isto kao i Samir. Stanoje od osnove stati. MUSKA MUSLIMANSKA IMENA SA ZNACENJEM A Abdullah (ar) Allahov rob Abdul 'Adl (ar) rob Pravednog Abdul 'Ahad (ar) rob Jednog Jedinog Abdul 'Akhir (ar) rob Onog koji ce biti zadnji Abdul Alim (ar) - rob Sveznanog Abdul Aziz (ar) - rob Mocnog Abdul Aval (ar ) - rob Onog koji je prvi Abdul 'Ba'deie (ar) - rob Vjecnog Abdul Badi' - isto ko i gore : FehmijaFEJLEM (ar) gorostas, duge kose, velika vojskaFEJSAL (ar) sudac, vladar, britka sabljaFEJRUZ (per) pobjeda, spas, uspjehFERHAD (ar) koji pobjeuje, bistar, pametanFERHAT (ar) radost, veseljeFERID (ar) posebno nadaren, jedinstven, jedini, neuporedivFERIK (ar) general, komandant divizijeFERIZ (ar) sretni, sredkoFETAH (ar) osvaja, sudacFEVZIJA (ar) spaeni, sretniFIKO vidi: efikFIKRET (ar) misao, ideja, pojam, utisakFIKRIJA (ar) pametan, mudarFUAD (ar) srce, um, razum, duh, dua, GGALIB (ar) koji savlauje, pobjednik, dominantanGANIM (ar) obogaden obilnim plijenomGANIJA (ar) bogat, imudan Izv. : MedidMAHFUZ (ar) zapamden, sauvanMAHIR (ar) vjet, spretan, okretan, iskusanMAHMUD, MAHMUT, MAHO (ar) pohvaljen, hvale vrijedanMAID (ar) sofra, jelo, gozbaMAKBUL (ar) simpatian, prihvatljiv, sasvim mogudMAKSUD (ar) traeni, eljeni, cilj, znaenjeMALIK (ar) posjednik, vladar Izv. : uo, uro, ukro, TAHIR (ar) ist, neporan, nevin Izv. Na portalu Akos.ba smo ve pisali o razumjevanju ove tematike kroz dva teksta dr. efika Kurdia: Nakon to proitate ova dva odlomka iz knjige o imenima dr. efika Kurdia donosimo vam izbor najljepih i najeih muslimanskih mukih imena. Oba dela trenerke imaju depove i ukraena su sa legendarne adi : SadudinSADRUDDIN (ar) srce vjere, sr vjere, naelo vjere Izv. priloga. :Sinanudin, SIRADUDDIN (ar) svjetiljka vjere Izv. Nadijevanja lijepog muslimanskog imena je jedna od osnovnih stvari porodinog ivota muslimana. : Edin, Aldin, EJJUB (star.Hebr.) : HamdoHAMID (ar) Bogu zahvalanHAMO vidi: MuhammedHAMZA (ar) lavHANEFIJA (ar) pravovjeranHARIS (ar) uvar, nadzornik, ratarHARKAN (ar) budan, koji bdi noduHASAN (ar) lijep, ljubak, krasan, izvrstan Izv. Ime Benjamin je hebrejskog i arapskog porijekla i ima znaenje: "sin desne ruke", "sin juga". Najea muslimanska imena globalno: HALID (ar) trajan, krepak, snaan, io. rijei Adib) divan, udesan, neobian, AHMED (ar) pohvaljeni Izv. Prvo mjesto na listi modernih turskih imena za djevojice je pripalo Zeynep (Zejneb). Nije iznenaujue vidjeti neke internetske koncepte kao to su Elon Musk Bitcoin 2022, Elon Musk Bitcoin Trading, Elon . : Edin, AldinEFRAIM (st.heb) rodan, plodanEJJUB (star.Hebr.) Muka imena A ABAZ (ar)-lav,veoma namrten Izv. Izv. draestan, dragi, voljeni, DABIR (ar) onaj koji namjeta (kosti), onaj koji ublaava ili previja ranu, DAFER (ar) mala rijeka, potok Izv. Ukupan broj muslimanskih mukih imena koja ovako poinju je 160, dok je ukupan broj glasova 29. Davor je divno ime,imam dobrog druga Davora. Znaenje imena je ranoranilac ili prvo dijete. Top 10 citata koji e vas pokrenuti prema uspjehu, Izuj obuu kad prelazi Koranu, Glinu, Savu i Drinu Bosna je ilimom zastrta. : Sabahudin, SABIR (ar) postojan, strpljiv na nedade, SADUDDIN (ar) sreda vjere Izv. Takoe broj zabiljeenih Vaih glasova je 773. Kod djeaka je i ove godine bio najpopularniji "Yusuf" (Jusuf). )-zemlja,zemni prah ADIL (ar)pravedan,posten,cist Muslimanska imaena na slovo D LIJEPO MUSLIMANSKO IME DILA, TA ZNAI KOJE MU JE PORIJEKLO? Izv. od ar. Zapravo, retka su imena koja imaju izrazito loe znaenje. https://www srpskaimena com/muska-imena-na-m/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-e/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-v/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-d/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-n/, https://www srpskaimena com/imena-slovenskog-porekla/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-s/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-z/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-t/.